Menggranulaat

Productie

Wij produceren onze menggranulaat volgens de normen van toepasbare bouwstof voor halfverharding of fundatie van gesloten of elementen verharding. Doordat er een gemengde aanvoer is van beton en metselpuin onstaat er een zeer gebonden steenmengsel.

Ook granulaat van betonpuin welke toegepast kan worden als grindvervanger in beton kan op bestelling geproduceerd worden.

 Verkoop 

Op zowel onze locatie in Kootstertille als ook aan de Broeklaan in Wouterswoude verkopen wij menggranulaat.  

                                                                                                        

Leverantie

Leverantie op lokatie kunnen wij verzorgen met onze eigen transportmiddelen. Als u graag een offerte ontvangt voor leverantie op lokatie is dit mogelijk.